de radio amateur logo

MG AM Zender

 

 

 

Experimentele Middengolf LPAM Zender

Op de foto zie je de experimentele opstelling van een instelbare 1 tot 3 Watt MG LPAM Zender in bedrijf.

De antenne tuner is afgesloten met een dummy load in de vorm van een weerstand van 51Ω-10 watt. De antennestroom meter op de tuner laat zien hoe de EL84 eindbuis in klasse A die toch nog warm weet te stoken.

De meter is er één van 100 micro-ampère. De stroom in de meter is instelbaar met een potmeter en is afgeleid van de antennestroom met een ferrietkerntje om de zenddraad.

Met deze meter kun je de tuner instellen op maximale antennestroom (hier is dat de dummy load). De werkelijke stroomsterkte kun je er niet mee meten maar dat hoeft ook niet.

Rechts op de foto zie je de stabiele VFO en links de antenne tuner. Beide zijn in andere publicaties op deze site beschreven.

In het midden de experimentele LPAM-zender. Het is een zender met een laagvermogen modulator en een lineaire eindtrap in klasse A. Het schema dat je op de achtergrond ziet is het basis schema waarmee ik dit experiment begon. Waarschijnlijk onnodig om op te merken dat daar veel tekortkomingen in zaten.

Die laagvermogen modulator en ook die lineaire eindtrap hebben nog de nodige hoofdbrekers opgeleverd. Maar de aanhouder wint en uiteindelijk werkt het op een mooie wijze.

Laten we eens kijken naar wat ik tegenkwam en wat het is geworden.

 

MG AM Zender

Een zender met AM-modulatie die daarvoor slechts een zwak audiosignaal nodig heeft! Geen stevige en dure audio versterker nodig. 

Waarschuwing vooraf

LPAM-uitzendingen op de middengolf zijn mogelijk met een licentie die het Agentschap Telecom kan verstrekken.  Zonder zo’n licentie is het starten van een zendstation illegaal. De boetes bij betrappen zijn niet mals.

Een zender om mee te experimenteren, een zender waar je een zogenaamde dummy load aan hangt of waarvan je het zendvermogen beperkt tot de reikwijdte van je eigen erf (woning) vormt geen probleem. Bewaak wel actief dat jouw experiment aan die voorwaarden voldoet.

 

 

Ervaringen met de modulator

We starten met de modulator. Een AM-modulator die anders dan wat gebruikelijk is nu eens heel weinig LF vermogen nodig heeft!

Een dubbel triode leek me een mooi instrument voor een eenvoudige maar effectieve modulator in deze experimentele MG LPAM Zender. Beide trioden in één buisje zouden makkelijk tot een gemeenschappelijk eindproduct moeten kunnen komen dacht ik; een gemoduleerd AM-signaal.

Dat viel tegen

Modulator eerste opzet in MG AM zender

Deze experimentele MG LPAM Zender heeft me daarom enkele weekjes studeren en experimenteren opgeleverd 😊.

Om te beginnen bleek de RF-smoorspoel van 2,5 mH niet opgewassen tegen de versterking die de LF-tak met een anodeweerstand van 82k produceerde.

Toen ik ging rekenen bleek dat niet zo gek. Bij 0,5Mc bezit die RF spoel maar een impedantie van 7850Ω. Dat weegt niet op tegen die 82 k aan de LF-zijde.

In schema’s van kortegolfzenders was ik die spoeltjes regelmatig tegengekomen maar ja, op bijvoorbeeld 7MC is die impedantie 14 maal zo hoog en dus interessanter.

Een tweede probleem is die gemeenschappelijke 82k weerstand. Die snoept namelijk heel veel anode spanning weg voor de RF-trap.

Je zou kunnen zeggen dat dit ontwerp enigszins naïef was. Maar hé, al doende leer je! En experimenteren vind ik leuk en dan moet je ongebaande wegen bewandelen anders is het geen experimenteren meer en ontdek je ook niet hoe zaken anders kunnen.

Kortom de HF smoorspoel werd vervangen door een exemplaar die 10 mH inbracht. Even opletten bij het aanschaffen van die dingen. Er zitten grote verschillen in qua eigen ohmse weerstand en capaciteit. Voor deze toepassing wil je een zo laag mogelijke ohmse weerstand en ook zo laag mogelijke capaciteit.  

De weerstand van 82k werd vervangen door een LF-smoorspoel van 5H.  Beide trioden kregen hiermee een redelijk gelijke anode impedantie tegenover zich (ongeveer 30k). Bovendien heeft die LF-smoorspoel voor gelijkspanning weinig weerstand waardoor ook de met HF belaste triode een evenredige anode spanning ontving.

 

 

Het resultaat is fenomenaal

Nu werkt de modulator voor deze experimentele MG LPAM Zender als een dolle! De uitgangswisselspanning van de modulator bereikt 100 Vr.

De modulator werkt hiermee iets te goed voor mijn doel (Low Power Amplitude Modulatie -LPAM). Dat lossen we op door de aangelegde gelijkspanning te verlagen van 270V naar ongeveer 115V.

 

Maar de afstemkring doet weinig

Hangen we de scoop aan de uitgang van de modulator, de secundaire van de ringkern trafo die tot de afstemkring behoort, dan zien we dat die afstemkring weinig effect heeft. In deze experimentele MG LPAM Zender kun je aan de afstemkring van de modulator draaien wat je wilt. De beschikbare spanning voor de eindtrap verandert daarbij nauwelijks.

Wat je zoekt is dat de modulator van deze MG LPAM zender alleen een hoge uitgangsspanning geeft op de afgestemde frequentie die door de VFO wordt aangeleverd. Bij verstemming van de afstemkring in de modulator zou het uitgangssignaal praktisch naar nul moeten zakken. 

Hier is dat niet zo. Nadenkend over dit verschijnsel bleek dat ook weer logisch.

Waarom?

De modulator in eerste opzet

De modulator levert een stevig signaal. Een stevig signaal dat je wilt hebben om de eindtrap aan te sturen. Een afgestemde kring produceert een hoge impedantie naar buiten toe en sterke interne stroom bewegingen in de spoel en de condensator. Dus een stevige signaaloverdracht naar de secundaire spoel.

Maar als de kring niet is afgestemd levert hij een lage weerstand op voor het aangelegde RF-signaal. Dit signaal zal dus vrolijk met de nodige kracht door de spoel naar de systeem aarde stromen.  Met als gevolg weer een krachtig signaal in de secundaire spoel.

Remedie: de kring omdraaien

Door de ‘secundaire’ spoel nu aan de uitgang van de modulator te hangen en de afstemkring met de ingang van de eindtrap te verbinden bereiken we dat die eindtrap alleen een krachtig signaal ontvangt als de kring correct is afgestemd.

 

Modulatie diepte en sterke vervorming AM-signaal

Nu zijn bijna alle problemen opgelost maar er blijft er nog één over in onze MG LPAM Zender. Bij amplitudemodulatie streef je voor optimaal signaaloverdracht naar een modulatiediepte die de 100% benadert.

In principe is dat bij de gekozen schakeling met twee trioden bijna onmogelijk. Immers de anode van de LF-trap zal ook bij volle uitsturing nooit helemaal tot nul volt dalen. Dus houdt de anode van de HF trap ook spanning en daalt niet naar nul.

Dit probleem heb ik getracht op te lossen met de weerstand van 1k in serie met de RF-smoorspoel. Die weerstand zorgt ervoor dat de anodespanning van de RF-triode iets lager staat ingesteld dan de anode van de LF-triode. Als de LF-anode dan tot bijvoorbeeld 5 volt is gezakt ziet de HF anode nul volt omdat die 5 volt verloren gaan over de serieweerstand.

In de praktijk bleek dat de 1k weerstand daar te weinig spanningsverlies voor opleverde. Maar met een weerstand van 3k3 werkt dit principe als een zonnetje.

Parallel aan die weerstand zit een stevige elco. Die elco heeft de taak de LF-signalen onbelemmerd tot de HF trap te laten doordringen.

 

Modulatiediepte OK maar wel forse vervorming

Op bijgaande foto zie je hoe de zuivere sinusvorm van 1000Hz aangelegd aan de modulator LF-ingang aan het rooster van de el84 in de eindtrap van de experimentele MG LPAM Zender verschijnt.

Modulatiediepte OK maar wel forse vervorming 

 

Naast vervorming van dat bronsignaal zie je nog allerlei rimpels om het signaal die daar natuurlijk ook niet horen te zijn.

Voor dat laatste zijn twee oorzaken aan te wijzen.

  1. De zonnepanelen. Daar wordt aan gewerkt en ik kom daar in een andere publicatie op terug.
  2. DE EL84 genereert zelf ook nog een eigen signaal. Dat probleem is opgelost. Verderop hierover meer.

Blijft voor nu die vervorming over die uit de modulator komt. 

Het leek me dat die vervorming iets met een condensator te maken moest hebben. Een condensator die te traag ontlaadde. Dus heb ik één voor één alle condensatoren rondom de HF gedeelte losgeknipt maar niets leek te helpen.

Ik was al bijna zover om dit idee over een modulator met laag LF vermogen opzij te zetten. Op Internet kon ik ook geen vergelijkbare afbeeldingen vinden of lezen over iemand die een vergelijkbaar probleem had ontmoet.

Totdat ik op een mooie avond een stukje zat te lezen van iemand die schreef over de zin en onzin die op Internet te vinden is over C-klasse instellingen.

Ik begreep dat de condensator die het stuurrooster voedt hier voor de negatieve roosterspanning zorgt zelfs als er geen RF-signaal aangevoerd wordt.

Ineens viel het kwartje.

een mooie modulatie

Bingo. Ik heb in deze MG LPAM Zender twee forse condensatoren aan dat rooster van de HF triode zitten. Eén rechtstreeks en één indirect die parallel aan de kathode weerstand hangt.

De oplossing hier was het rooster aan een vaste negatieve spanning te hangen. Een spanning die hoog genoeg is om deze buis in klasse C in te stellen. Bij een Anode spanning van ongeveer 100V op de ECC82 moet het stuurrooster dan ongeveer 8V negatief zijn.

Die spanning heb ik afgeleid van de 6,3V gloeddraad wisselspanning zoals je op het volgende schema kunt zien.

De kathode weerstand en condensator vervielen nu.

Het resultaat is een mooie modulatie. De modulatiediepte is met de potmeter op de ingang van de LF-triode perfect te regelen.

Een echte Heising modulator die 100% modulatiediepte mogelijk maakt en maar heel weinig LF vermogen nodig heeft.

 

een echte heising modulator met laag vermogen LF input

 

Hierbij het schema van deze modulator. In de voedingslijn naar de afstemkring is nog een weerstandje van 20k naar aarde opgenomen.

De grootte van die weerstand moest ik proefondervindelijk vaststellen. Hij dient om te voorkomen dat de eindtrap overstuurd wordt. Die eindtrap staat in klasse A geschakeld en het stuurrooster is daarmee ongeveer 8V negatief ten opzichte van de kathode.

Om hem in klasse A te houden mag de aangevoerde RF-spanning niet hoger zijn dan 8 Volt.

Indien je de lineaire eindtrap sterker aanstuurt verstoor je het lineaire karakter. Aanbieden van een signaal met maximaal 6,5 V levert een mooi signaal op met heel weinig lineaire vervorming. Het uitgangsvermogen is dan ruim 2 Watt.

Bij sterkere aansturing van de EL84 treedt vervorming van het AM-signaal op en heeft deze buis de neiging om zelf als oscillator te gaan werken waardoor je jouw geluid ook op twee- en driemaal de ingestelde frequentie kunt beluisteren.

Dat laatste zal je heel snel in contact brengen met het Agentschap Telecom, voorheen de Radio Controle Dienst.  

Indien je de zender echt als omroep- of muziekstation wilt gaan gebruiken kun je overwegen om in plaats van de 20k weerstand een potentiometer (50K lineair) te plaatsen en daar via een diode een hoogohmige voltmeter over te schakelen zodat je de piekspanning kunt meten en actief de voeding van de eindtrap bewaken.

 

 

Met 1 Watt op 1485 kHz met deze MG LPAM Zender

Met zo’n instelbare weerstand van 50k kun je ook het uitgangsvermogen van de zender instellen. Wil je bijvoorbeeld met 1 Watt op 1485 kHz uitzenden -meer vermogen mag op die frequentie niet- dan kun je dat met deze potmeter instellen.

Soepele vermogensinstelling van de eindtrap mg lpam zender Klik op afbeelding voor een grotere weergave.

Hang je scoop aan een 50Ω dummy load die je aan het pi-filter koppelt (ervan uit gaande dat je met 50 ohms coaxkabel naar de antenne wilt gaan).

Met de potmeter regel je de spanning op het rooster af totdat er 7 Vr (10 volt piek spanning op het scherm van je scoop) op de dummy load staat. Dan lever je een PEP vermogen van 1 Watt.

 

Vermogensregeling kan beter

Ingesteld op een vermogen van 0,5 Watt PEP en een sprietje van 1 meter als antenne heb ik dit zendertje een tijdje gebruikt om een Oude Middengolf Radio met buizen te restaureren en te laten spelen.

Helemaal tevreden was ik niet over de instellingsmogelijkheid van het vermogen in de eindtrap van de MG LPAM Zender. Op de afbeelding links zie je een robuuster werkende regelmogelijkheid die ik later toepaste. 

 

 

MG LPAM Zender met lineaire eindtrap

Een lineaire eindtrap is noodzakelijk in deze MG LPAM Zender. Dit omdat het HF signaal al gemoduleerd is. Een eindtrap in klasse C levert meer versterking en dus meer zendvermogen op maar vervormt het AM-signaal sterk en is daarom in deze situatie niet bruikbaar.

Wil je toch meer vermogen in je MG LPAM Zender dan zou je de EL84 door een 807 buis kunnen vervangen. Met die buis kun je ook in klasse A wel 10 Watt bereiken. Met de juiste antenne – hierover later meer- is dat voldoende om een flinke stad van jouw favoriete muziek te voorzien. Met EL84 en de juiste antenne kom je overigens ook al een kilometer of vijf.

Ook met eindtrap voor deze eenvoudige stabiele MG LPAM Zender die genoegen neemt met slechts 0,5 Watt LF vermogen ben ik weer zo eenvoudig mogelijk begonnen. Dat leverde weer een aantal interessante leerervaringen op 😊.

eerste opzet van de lineaire eindtrap

De eerste testen voerde ik uit zonder PI filter. Dat filter corrigeert namelijk sterk (daar is het ook voor bedoeld) maar mijn uitgangspunt is dat die eindtrap uit zichzelf al goed moet functioneren ook zonder Pi filter.

De dummy load is nu een 3k9 weerstand die 5 watt kan hebben.

Kommer en kwel

Aanvankelijk genereerde deze schakelingen in de MG LPAM Zender al allerlei spontane maar niet gewenste signalen zoals je hiervoor al op een scoopafbeelding zag.

Het omdraaien van de HF trafo aan de uitgang van de modulator bracht de afstemkring aan het stuurrooster van de EL84. De lekweerstand van 100k verdween want die veroorzaakte alleen maar kwaliteitsverlies in de afstemkring.

Het oscilleren van de buis werd echter sterker. Hij oscilleerde nu wel netjes op de afgestemde frequentie. De VFO werd schijnbaar overbodig maar stabiel was het allemaal niet.

Door het schermrooster rechtstreeks aan de plus te hangen en niet meer aan de anode te koppelen werd het iets stabieler maar het oscilleren bleef. Door het schermrooster met een 10nF condensator te aarden krijg je het oscilleren echter onder controle.

Een zwak punt van de schakeling blijft dat je moet waken voor oversturen van het stuurrooster. Gebeurt dit toch dan slaat de buis vrij gemakkelijk aan het oscilleren. Dat laatste gebeurt niet alleen op de ingestelde frequentie maar ook op twee- en driemaal die frequentie.

Nogmaals, een pi-filter achter deze trap, de antenne tuner, remt die harmonische signalen flink af maar ik wil dat deze trap uit zichzelf al gezond is. Die aansturing dus in de gaten houden.

De weerstand van 47Ω aan het stuurrooster is ook bedoelt om spontane oscillaties van de buis te voorkomen. IK heb overwogen die weerstand te vervangen door een van 6k8. Maar vooralsnog bleek dat bij de buis die ik in huis had niet nodig. Voor de veiligheid zou ik het een volgende keer vanaf de start doen bij de EL84.

 

De RF spoel in deze lineaire eindtrap

In het schema zie je staan dat ik die op 1500µH had ingeschat voor een projectfrequentie van ruwweg 0,55 Mc (550kHz). Die frequentie is gekozen omdat we gaan onderzoeken of je op die lage frequenties net zoveel bereik kunt krijgen als op de hogere Middengolf frequenties.

RF spoel monnikenwerk

Overigens is 675 kHz de laagste frequentie die het AT uitgeeft voor een MG LPAM Zender. Als ons experiment op ruim 0,5 Mc slaagt wordt toepassing van de techniek die we aanwenden alleen maar makkelijker op 675 kHz.    

Vervolgens dus aan de slag om die spoel te produceren. Dat blijkt monniken werk.

Neem niet te dunne draad. Ik gebruikte eerst wikkeldraad van 0,1 mm inclusief isolatie. Die draad moet je toch een beetje strak wikkelen en daarbij brak die draad een paar maal.

Een tweede poging gedaan met 0,12 mm. Die bleek iets sterker en brak niet. Maar het wikkelen blijft een werkje waarbij rust en geduld van pas komen.

Ook bij deze spoel is het van belang dat de eigen capaciteit van de spoel binnen de perken blijft. Dat bereik je door zo nu en dan enkele millimeters spatie toe te passen. Bij deze spoel heb ik daar aftakkingen gemaakt en die van aansluitpuntjes voorzien. Dat maakt dat de spoel later ook op hogere frequenties toepasbaar is.

 

huisvlijt uiteindelijk 1093µH opleverde

 

Op de foto zie je dat mijn huisvlijt uiteindelijk 1093µH opleverde. Dat maakt bij een frequentie van 0,5 Mc een impedantie van bijna 3500Ω.

Dat kan bij een deze buis in een triode schakeling maar is iets te weinig voor de EL84 als penthode. Maar ik was het beu en besloot het er even bij te laten.

lineaire eindtrap met EL84 in klasse A

Hierbij het schema van de eindtrap op dit moment.

Nu, na de eerste testen kom ik toch tot de conclusie dat er een nieuwe spoel moet komen van 1500µH.  De reden hiervoor is eenvoudig voor te stellen.

Bij het ontstaan van harmonische oscillaties in de EL84 constateerde ik dat het signaal op 1068 kHz sterker is dan de ingestelde frequentie van 534 kHz.

Verwonderlijk is dat niet als je bedenkt dat de spoel voor 534 kHz feitelijk een te lage impedantie laat zien. Bij 1500µH en 534 kHz komen we op de voor de EL84 gewenste 5 kΩ.  

Werk aan de winkel dus. Dan kunnen we hierna gaan kijken naar de antenne met kleine afmetingen die op deze lage frequentie toch een interessant bereik oplevert.

 

Ferriet in de RF spoel

Matt reageerde vanuit de USA op de eerste versie van dit artikel (zie reacties onderaan de pagina) en na mijn reactie op onderstaand bericht nog een uitgebreidere mail waarin hij de voordelen van zijn tip uiteenzette.

Het komt erop neer dat een ferrietkern in je HF smoorspoel maakt dat je met veel minder windingen de gewenste inductie bereikt. Bingo, dat laatste had ik met mijn éénpitter EL84 experimenten ook in de praktijk toegepast.

Ik dacht tot nu toe dat dit een ongewenste praktijk was omdat die ferriet spoel te veel zou gaan ‘stralen’. Matt overtuigde mij ervan dat ik hier niet bang voor hoefde te zijn.

Uitproberen. En inderdaad. Een spoel met ferrietkern straalt niet meer dan een vergelijkbare spoel zonder kern die wel evenveel inductie heeft.

Een voordeel van het toepassen van een ferrietkern is dat met minder benodigde windingen dikkere draad kunt gebruiken (minder ohmse weerstand) en dan heb je veel minder spoelcapaciteit.

Dat laatste is zeker een issue. Mijn spoel van 1093 µH heeft al een eigen capaciteit van 2300pf. Ik vraag me af wat dat met de gewenste hoge impedantie doet?     

Het was even experimenteren welke ferrietstaaf ik ging gebruiken en hoever ik hem in de spoel ging monteren. Met sommige ferrietstaven ging ik gelijk naar meer dan 3 tot 5 mH en dat was niet de bedoeling.

stukje ferriet uit een oude transistorradio voor de MG LPAM zender

Ik vond een stukje ferriet uit een oude transistorradio die mijn spoel naar ruim 1500 µH bracht (zie foto).

 

De leerzame praktijk van deze MG LAPM Zender

Helaas,

de extra 500 µH leveren geen extra output op uit de EL84. Ondanks dat de anode impedantie steeg van 3500 naar 5000 ohm.  Die spoelcapaciteit van 2300pf zou daar wel eens debet aan kunnen zijn.

Maar er is nog iets anders. Met de hogere impedantie zakt de stroom door de EL84. Een lagere stroom ten gevolge van een hogere impedantie. Het resultaat is vrijwel dezelfde uitgangsspanning.

Toch maar een nieuwe spoel gewikkeld met dikkere draad en op krachtig ferriet en eens kijken wat we dan zien.

 

Een Ferrietring

Ik heb een ferrietring FT240-77 gekozen omdat die vanaf 500kHz al een hoge inductieversterking biedt. Even zoeken naar een formule waarmee ik het aantal windingen kan berekenen.

Die blijkt eenvoudig. De formule: L = AL x N2

Hierbij is de AL-waarde, de materiaalconstante van de gebruikte kern en N het aantal windingen kwadraat. De AL waarde van deze kern = 3,13 µH per winding kwadraat.

Met 22 windingen, nu een halve millimeter dikke draad,  zit ik op: 3,13*(22*22) = 1514 µH. Dat is snel gefikst. De inductiemeter geeft aan dat het klopt.

 

MG LPAM Zender met FT240 77 anode spoel bij de EL84

 

De luchtspoel vervangen door deze spoel. Verbetering in uitgangsvermogen levert dat ook nu niet op.

Maar een ferrietspoel maak je wel even makkelijker en sneller dan zo’n luchtspoel.

 

 

Hoe ziet het schema van deze LPAM zender eruit?

Tot slot het complete schema van deze MG LPAM Zender. Een experimentele LPAM-zender met een laagvermogen modulator en een lineaire eindtrap in klasse A.

 

MG LPAM Zender schema

 

 

 

Met de potentiometer trimmer het stuurrooster van de EL84 ingesteld op een gemoduleerd signaal van 1000Hz bij een effectieve spanning van 6,5V. De topspanning wordt dan bij sterke audiosignalen 9,1V wat vervorming veroorzaakt.

De dynamiek van spraak en muziek is zodanig dat die topspanning in 90% van de tijd niet bereikt wordt. De maximale modulatie diepte bereik je daardoor ook maar zelden. Kortom die vervorming valt in de praktijk reuze mee en zul je in je ontvanger niet horen.

 

Hoe de dynamiek van je Audiosignaal beïnvloeden?

Audio Dynamiek compressor

Wil je echt gaan uitzenden, een buurtradio station beginnen, dan is het raadzaam om een dynamiek compressor te gebruiken. Na inschakeling van zo'n dynamiek compressor kun je de modulatiediepte van je signaal effectiever instellen.

Zo'n dynamiek compressor koop je in de eenvoudigste vorm al voor 3 à 4 tientjes. Professionele kosten al snel vele honderden maar voor 150 euries levert Baxx je een Midas die voor professioneel amateur gebruik veel biedt.

Veel leuker is het natuurlijk om zoiets zelf te bouwen. En met buizen. Ik kwam op een Russische site een schema tegen van een audio dynamiek compressor met buizen waar ik nog nooit van gehoord had. Maar het brengt me wel op ideeën om hiermee ook eens te gaan experimenteren. 

Daarbij komt dat het voor je MG LPAM zender gewenst is om de bandbreedte te beperken. In principe moet je audio signalen vanaf 4500 Hz met minimaal 36 dB verzwakken.

Het is slim om zo'n 4500 Hz filter, een laagdoorlaatfilter die je nodig hebt, mee te nemen in je compressor.

 

 

Wat kun je met deze zender?

Dit stukje techniek is op zichzelf tot niets in staat. Om te kunnen functioneren is een pi-filter of een Antenne tuner nodig en een oscillator. Hier zie je een DIY LPAM Antenne Tuner beschrijving. 

Voor een buurtradio MG-zender heb je zo'n uitgebreide tuner niet nodig en kun je volstaan met een Pi filter. Afhankelijk van je zendfrequentie heb je een spoel nodig van tussen de 50 en 130 µH en twee trimmers/afstemcondensatoren van 20-500pf. 

Voor de oscillator kun je deze VFO gebruiken. Maar voor een vast station zou ik een oscillator met een kristal gebruiken. Daarmee voorkom je dat je steeds opnieuw nauwkeurig moeten afstemmen. Zet een kristal met de juiste frequentie tussen de terugkoppel trimmer en het stuurrooster van de linkse triode.

Ook is een LF-signaal bron nodig. Ik gebruik de 'line uit' van deze muziek en microfoon versterker.  Daarnaast een voeding voor de diverse spanningen.    Elders op deze site is hiervan een voorbeeld is gegeven.

Een vast zendstation kun je natuurlijk eenvoudiger bouwen.

 

Testopstelling van de experimentele LAPM zender

De foto bovenaan dit artikel showt de complete zendinstallatie in een experimenteer opstellingen. Aan de antenne uitgang zit een dummy load weerstand van 51Ω 10 watt.

Hang je een spriet-antenne van maximaal 1 meter aan de anode, zonder pi filter dan krijg je met de hierboven beschreven klasse A instelling een bereik van een meter of 10. Woon je vrijstaand dan is dat voor in huis gebruik dus prima. Let op! Er staan flinke spanningen op die spriet.

Met een goed afgestemde LPAM Antenne krijg je ingesteld op 1 watt PEP een bereik met aanvaardbare ontvangstkwaliteit van ongeveer maximaal één kilometer.   
-
Koos Overbeeke

 

Terug van MG LPAM Zender naar De Radio Amateur LPAM

 

 


Matt

Hi Koos, I enjoyed reading about your experiments. I think you have still some things to learn but you'll get there.

May I suggest that you try a ferrite rod in your plate coil. Using ferrite coil cores offers many advantages.

Regards, Matt

..Koos

Thanks a million Matt, see ‘naschrift’ above.


Thomas

Ik zie u een paar maal de spanning aanduiden met Vr. Dat is toch gewoon V(olt)?

..Koos

Ja en nee. Vr is de aanduiding van de spanning die de Owon scoop aangeeft. Met Vr wordt de effectieve wisselspanning aangeduid die hetzelfde vermogen (warmte) in een ohmse weerstand afgeeft als een gelijkspanning met dezelfde waarde. 

Kijk je op het scherm naar de amplitude van de sinus dan zie je dat de piekspanning (peak evelope) ongeveer 1,41* hoger ligt dan de Vr spanning.   

 

 

 

 

Je reactie en/of vraag
Vrijwel dagelijks ontvang ik vragen en reacties. Je krijgt altijd antwoord.

Bij publicatie zal alleen een Vraag en Voornaam zichtbaar zijn op de site.


Magic Word?