de radio amateur logo

Zin en Onzin over Uitgangsvermogens in Audio Versterkers en Luidsprekers

 

 

 

 

Zin en Onzin over Uitgangsvermogens in Audio Versterkers en Luidsprekers

Vragen van sitebezoekers brengen mij tot deze uiteenzetting over Zin en Onzin over Uitgangsvermogens in Audio Versterkers en Luidsprekers.

 

Wat is vermogen?

Een vermogen van 1 Watt is het product van stroom( I=1) en een spanning (V-1). Gaat die spanning naar 5 en gaat de stroom naar 2 dan heb je dus 2 * 5 = 10 Watt vermogen.

Bij het bepalen van het uitgangsvermogen van geluidsversterkers lijkt dat niet meer op te gaan. Vooral marketing termen bepalen hierbij wat een vermogen van 10 Watt is.

 

Het uitgangsvermogen van een versterker kun je op verschillende manieren benaderen. De traditionele benadering is die van het sinusvermogen.

Sinusvermogen is het vermogen dat de versterker gedurende lange tijd kan leveren en dat wordt berekend uit spanning maal stroom. Meestal wordt hiervoor dan de effectieve spanning en stroom genomen. Dit vermogen wordt ook wel aangeduid met RMS power.

Die effectieve spanning is 0,707 * de piekspanning. Omgekeerd is dus de piekspanning 1,414 * de effectieve spanning.

We werken meestal met de effectieve spanning. Bijvoorbeeld onze 230V netspanning is een effectieve spanning. Op ons ‘stopcontact’ komen dus piekspanningen van 230 * 1,414= 325V voor!

Vertaalt in versterker terminologie: Een effectief vermogen van 5 Watt is dus (5V * 1,414) * (1 ampère * 1,141) = 10 Watt piekvermogen! Dit is dus 2 * zoveel als het sinusvermogen.

Je ziet dat over uitgangsvermogens in audio versterkers dus meer te vertellen valt dan wat het op het eerste oog lijkt.

 

Wat is Muziekvermogen?

Muziekvermogen is het vermogen dat een versterker gedurende korte tijd kan leveren.
De meeste audio versterkers kunnen gedurende de korte tijd een groter vermogen afgeven dan het opgegeven sinusvermogen.

Men noemt dat ook wel het piek-muziekvermogen. Het piekmuziekvermogen is meestal 1,5 maal zo hoog als het piekvermogen.

Onze versterker van 5 watt sinusvermogen levert dus 15 Watt piek-muziekvermogen.  

Het vermogen in traditionele buizenversterkers werd vrijwel altijd opgegeven in sinusvermogen. De versterkervermogens die je vandaag bij de Media Markt, BCC of Cool Blue bij versterkers en luidsprekerboxen ziet staan zijn meestal Piek Muziekvermogens.

Bij stereo installaties kun je ook nog de term ‘totale piek-muziekvermogen’ tegenkomen. Dat is de som van beide versterkers (ieder stereo kanaal heeft één versterker) bij elkaar opgeteld.

marketing over uitgangsvermogens in audio versterkers

Zo kan een stereo versterker die 2 * 10 Watt sinusvermogen levert dus worden aangeprezen als een versterker met 60 Watt piek muziekvermogen.

Top of the bill is het zogenaamde PMPO vermogen. PMPO is het piekvermogen dat gedurende minder dan 1 seconde kan worden geproduceerd of weergegeven zonder de boel op te blazen.

- Zin en Onzin over Uitgangsvermogens in Audio Versterkers en Luidsprekers -

 

Marketing taal?

Zeker, het is duidelijk. 60 W klinkt veel aantrekkelijker om te verkopen dan 10 W. Maar het is zo ingeburgerd geraakt dat je er niet omheen kunt om het ook te gebruiken.
-
Koos Overbeeke

 

Terug van Zin en Onzin over Uitgangsvermogens in Audio Versterkers naar De Radio Amateur - Audio

 

 

 

 

Je reactie en/of vraag
Vrijwel dagelijks ontvang ik vragen en reacties. Je krijgt altijd antwoord.

Bij publicatie zal alleen een Vraag en Voornaam zichtbaar zijn op de site.


Magic Word?