de radio amateur logo

Storingen van zonnepanelen oplossen

 

 

 

Storingen van Zonnepanelen Oplossen

Storingen van PV installaties Oplossen

Storingen van zonnepanelen oplossen blijkt een flinke uitdaging op te leveren. Maar zoals vaker in het leven: ‘De aanhouder wint’.

Overigens spreken de vakhandel en installateurs niet over zonnepanelen maar over PV installaties.

 

Mijn eerste constatering van Zonnepaneel Storingen

In 2020, midden in de net gestarte Coronacrisis heb ik mijn oude hobby van Radio Communicatie en knutselen met communicatie apparatuur weer opgepakt.

Knutselen oké maar radio signalen ontvangen of zenden blijkt nagenoeg onmogelijk. De volledige bandbreedte van 30 KHz tot 200 MHz wordt gestoord door heftige ruis en pieksignalen en geratel. Deze storingen maken ontvangst van radiozenders op de lange golf, de middengolf en op de korte golf banden onmogelijk!

 

Op zoek naar de oorzaak van deze storingsbronnen

De stoorsignalen zijn zo luid en nadrukkelijk aanwezig dat ze wel uit (de nabije buurt van) onze eigen woning moeten komen.

Dus ik begin met van alles uit te schakelen zoals de laadpaal voor onze hybride auto, Led-lampjes, lichtdimmers etc. Niets van dit alles helpt.

Ondertussen kijk ik ook op Internet en daar worden zonnepanelen als schuldige aangewezen. En ja hoor. Als ik die uitzet en het is donker buiten dan zijn de storingen ook weg.

 

Wat gaat er mis bij onze Zonnepanelen?

Verder onderzoek op Internet en in onze eigen situatie en dat levert een forse lijst van tekortkomingen in onze installatie op.

De tekortkomingen

Die tekortkomingen vallen uiteen in twee groepen:

 1. Tekortkomingen in de elektrische installatie
 2. Tekortkomingen in de sfeer van EMC maatregelen

 

 

1. De elektrische installatie

De voorschriften van elektrische installaties, NEN 1010, zijn grof overtreden:

 1. De omvormer levert zijn stroom niet rechtstreeks aan de groepenkast. De stroomlevering loopt via bedrading van een 220 stopcontact op de bovenverdieping.
 2. Bij deze bedrading ontbreekt een aarddraad. Bijgevolg is de hele installatie, inclusief de montagerails op het dak, niet geaard.
 3. De zonnepanelen zijn aan een bestaande groep in de meterkat “erbij geprutst” zoals een elektricien die wij erbij haalden dat noemde. Dat is ook tegen de voorschriften.

 

 

Storingen van Zonnepanelen Oplossen I

 

Zonder dat wij het wisten; een beunhaas in huis

Wij hebben onze PV installatie betrokken van Zonneplan. Maar in 2020 installeerde Zonneplan nog niet zelf maar besteedde dat uit. Helaas is onze elektrische installatie voor de zonnepanelen aangelegd door een beunhaas.

Een beunhaas die zich kort daarna failliet liet verklaren. Zo ontkomen die lui aan aansprakelijkheid stellingen of garantieclaims. Schijnt een wijd verbreid fenomeen te zijn.  Toch wilden we de storingen van zonnepanelen oplossen.

Die elektricien heeft (op onze kosten) een nieuw paneel geïnstalleerd en de zonnepanelen in een aparte groep geplaatst. Daarmee zijn de tekortkomingen echter slechts voor een heel klein deel opgelost.

 

Zonneplan blijkt betrouwbaar

CAT6 of F UTP kabel

Zonneplan zelf blijkt een betrouwbare leverancier. Zij hebben hier ook van geleerd en instaleren nu met eigen monteurs de installaties. Zonneplan heeft ook goed meegewerkt aan het oplossen van alle problemen.

Zo is er een aarddraad aan de PV installatie op het dak aangelegd. De 220 van de PV installatie is nu met een aparte kabel naar de meterkast geleid en op de door onze elektricien aangelegde aparte groep aangesloten.

Gelijktijdig hebben ze een afgeschermde UTP kabel aangelegd tussen de Omvormer en de Meterkast.

Als dit achter de rug is zijn we een jaar verder.

 

 

Storingen van Zonnepanelen Oplossen II

 

Overtredingen van de EMC richtlijnen

Overtredingen van de Europese richtlijn (2014/30/EU) voor elektromagnetische compatibiliteit van installaties voor andere apparaten en installaties. Populair gezegd, de EMC richtlijn:

 1. De Solar Edge omvormer genereert HF en EMC stoorsignalen. Dit is een bekende tekortkoming maar die kan worden gemitigeerd door zo dicht mogelijk bij de omvormer zowel in de gelijkstroom leidingen als aan de wisselstroom kant krachtige filters op te nemen. Die filters ontbreken.
 2. De Solar Edge Optimizers bij elk zonnepaneel genereren HF en EMC stoorsignalen. Ook dit is een bekende tekortkoming maar ook die kunnen worden gemitigeerd door zo dicht mogelijk bij de optimizers in de aanvoer en de afvoerleiding krachtige filters op te nemen. Die filters ontbreken.
 3. Bekabeling op het dak. De aan- en afvoer (plus en min leiding) van de omvormer naar de optimizers is in een lus gelegd. Daarmee fungeren deze kabels als zendantenne voor stoorsignalen afkomstig van de omvormer en de optimizers. De bekabeling hoort ‘getwist’ te zijn en niet in een open lus te liggen. Een nog beter alternatief is afgeschermde kabel maar getwist leggen voldoet meestal.
 4. Omvormers bieden de mogelijkheid om via een internetverbinding de opbrengst van panelen te monitoren. Daarvoor moet de omvormer met de Internet Router worden verbonden. Hiervoor bestaan 3 opties.
  1. Een wifi module bij de omvormer
  2. Een UTP kabel tussen de omvormer en de Internet Router
  3. Een TP link.

TP link 5

De wifi module is de oplossing met de minste storingskansen. Helaas is er een omvormer zonder deze module geplaatst.

Een UTP kabel vanaf de omvormer kan ook als zend antenne voor stoorsignalen gaan werken. Dat los je op door duurdere CAT6 of F/UTP - afgeschermde kabel – te gebruiken.

Door de beunhaas die de installatie heeft aangelegd is een TP-link aangebracht.  Ook deze voorziening is een bron van stoorsignalen en daarom niet gewenst.

 

EMC Storingen van Zonnepanelen Oplossen

Storingen van zonnepanelen door zogenaamde EMC storingen daarvoor heb je specialisten nodig. Zonneplan schakelt daarvoor de leverancier van de PV apparatuur in. Dat is Solar Edge.

Solar Edge apparatuur blijkt helaas veel EMC storingen te veroorzaken. Het slechte nieuw is dat hun apparatuur niet voldoet van de EMC richtlijnen van de EU.

Hoe het mogelijk is dat zij die apparatuur toch verkopen en leveren? Eenvoudig, de al jaren terugtredende overheid handhaaft haar eigen voorschriften niet ☹.  

 


Ook Solar Edge helpt bij het Oplossen van Zonnepaneel Storingen

Het goede nieuws is dat Solar Edge wel helpt bij het oplossen van zonnepaneel storingen.

Storingen van zonnepanelen blijken oplosbaar. Je moet er alleen veel geduld en doorzettingsvermogen voor bezitten. Solar Edge heeft een paar goede, kundige en met de klant meedenkende monteurs in dienst.

Wat jammer is dat ze te weinig van die monteurs in dienst hebben hierdoor ontstaan lange doorlooptijden bij het oplossen van zonnepaneel storingen. Daarnaast is hun helpdesk praktisch onbereikbaar. Had ik het al over geduld en dorzettingsvermogen?

 

 

Storingen van Zonnepanelen Oplossen III

In de afgelopen twee jaar hebben die monteurs de volgende werkzaamheden verricht. Steeds één stap tegelijk en daarna moest ik weer in de praktijk aantonen wat het effect van die stap was en welke storingen er waren achtergebleven. Daarover een rapport met bewijsmateriaal indienen.

Tig weken laten kwamen de monteurs dan weer terug voor de volgende stap. Etc.

storingen van zonnepanelen oplossen met ferrite clamps

Zo werden de volgende maatregelen stap voor stap en met tussenpozen van steeds een maand of 3-4 uitgevoerd.

 1. De koperen lus gelijkstroomleidingen op het dak werd vervangen door getwiste leidingen die ook niet langer in een lus lagen.Storingen van zonnepanelen oplossen o.m. met getwiste leidingen op het dak

 2. Die koperen leidingen worden bij elke optimizer op het dak en bij de omvormer voorzien van zware ferrite  clamps (klapferiet), filters voor HF signalen.

  Voor alle volgende stappen moeten steeds rapporten van bevindingen naar het Solar Edge hoofdkwartier worden gezonden. Zij geven daarna een volgende stap aan.

 3. De omvormer werd vervangen door een model dat minder stoorsignalen geeft.

  Na wederom overleg met het hoofdkwartier in Israël

 4. De Optimizers worden vervangen door exemplaren die minder storing veroorzaken

  Na nog een keer overleg met het hoofdkwartier in Israël

 5. Wordt deze zomer een extra filter voor lage HF band storingen tussen ‘het dak’ en de omvormer geplaatst. Dot lost de storingen op de Lange- en Middengolf op.

 

lage HF band filter

Storingen van Zonnepanelen Oplossen IV

Twee jaar verder zijn nagenoeg alle storingen opgelost. Op mijn TECSUN kan ik in en om het huis probleemloos luisteren naar bijvoorbeeld Radio Nord Sea International (6070 kHz- 49 Meter Band) of naar Radio Caroline op 648 kHz – Middengolf.

Met dank aan de medewerkers van Zonneplan en Solar Edge die ons hebben geholpen dit resultaat te bereiken.

Voor een korte golf amateur geen problemen meer

 

Op een gevoelige want afgestemde Antenne (antenne in resonantie) onder in de Middengolf is helaas nog enige ratel merkbaar. Daar lijkt niets meer aan te doen.

Wil je Middengolf uitzendingen onder in de band beginnen dan heb je nog een kleine uitdaging.

De oplossing is dan dat je de Zendantenne 15 meter verwijderd van de PV installatie moet plaatsen. 

Wil of kun je dat laatste niet dan raad ik je aan om een PV installatie van SMA te verwerven want die storen helemaal niet en dan hoef je dus ook niets op te lossen. De zon gaat nog steeds voor niets op maar deze storingvrije omvormers zijn wel een stuk duurder.
-
Koos Overbeeke

 

Terug van Storingen van Zonnepanelen Oplossen naar De Radio Amateur Eureka

 

 

 

Je reactie en/of vraag
Vrijwel dagelijks ontvang ik vragen en reacties. Je krijgt altijd antwoord.

Bij publicatie zal alleen een Vraag en Voornaam zichtbaar zijn op de site.


Magic Word?