de radio amateur logo

Lange Draad Antenne voor kleine tuin

 

 

 

Een Lange draad antenne voor de kleine tuin

Voor de echt kleine tuin, binnenplaats of het plat dak van een autobox!

Wat heb je aan zo’n lange draad Antenne?

Je wilt toch de hele korte golf beluisteren van 1,8-30 MHz, zowel amateur banden als omroepbanden en 27 MC.  Je wilt ook nog kunnen zenden met maximaal 100 watt.

De installatie luistert nou. Om maar veel onzin verhalen die je op Internet vindt om zeep te helpen: Een willekeurige draadlengte in combinatie met een 9:1 UNUN gaat niet werken.

Waarom niet en hoe dan wel?

Lees even met me mee.

 

 

Veel verschillende opvattingen over zo’n antenne

De End Fed Antenne is een van de meest eenvoudige antennes om te installeren en te gebruiken. Maar als je wat googelt over de lengte van die lange draad dan zie je dat er veel meningsverschillen zijn.

Het begint al met de keuze voor een halve golf- of een kwart golf- of een niet resonante antenne lengte. Andere collega’s zeggen dat elke lengte zal werken.

Ook over aanpassingen va die antennes, Balun’s en Unun’s worden stelligheden verkondigd die je beter met een grote korrel zout kunt nemen. De één zweert bij een 49:1 en de ander bij een 9:1 of een 2:1.

Sommigen zeggen ontwerp voor de laagste frequentie die je wilt gebruiken. Anderen betogen dat je moet ontwerpen voor de hoogste zend/ontvangstfrequentie.  

Dan zijn er nog de aanhangers van een End Fed Zep, of een Inverted-L een OCEF en nog meer types met bijzondere namen.

Welke is nu echt goed?

 

Ontwerpbeperkingen

We kunnen kort zijn. De meeste van voornoemde antennes werken in bepaalde omstandigheden. Bijna iedereen ontwerpt en bouwt voor de beperkingen waar hij in zijn situatie mee te maken heeft.

Dat lijdt soms tot grappige verschijnselen

Het is maar wat je een kleine tuin noemt

Zo publiceerde een Belgische collega kortgeleden artikelen in het blad van de VERON over “een antenne voor de kleine tuin”. Hij ontwierp een breedband antenne waar je minimaal 20 meter grond voor nodig hebt.

Het is maar wat je een kleine tuin noemt!  😉

Deze Belgische collega is een duidelijk geval. Vaak moet je dieper graven om de ontwerpbeperkingen van de ontwerper te achterhalen. Weet je die niet dan kan het zijn dat jij weinig aan zo’n ontwerp hebt.

In Nederland zijn bijna 70 % van de huizen eengezinswoningen (bron CBS). Ruim 30 % van de huizen zijn appartementen en dat aantal neemt toe. Van de eengezinswoningen is weer ongeveer 70% een rijtjeshuis met een tuin van tussen de 4 en 6 meter.

 

 

Welke is de beste antenne voor jouw situatie?

Gaan die vraag hier voor jou oplossen?

Ja, als jij kampt met beperkte ruimte zoals maximaal 5 meter tuin, een binnenplaats of het plat dak van een autobox.

Je wilt de hele korte golf beluisteren van 1,8-30 MHz, zowel amateur banden als omroepbanden en 27 MC.  Je wilt ook nog kunnen zenden met maximaal 100 watt.

Dan vind je hierbij een oplossing.

Nee, want heb je meer ruimte dan zijn er betere oplossingen. Wil je met meer vermogen zenden, dan zijn er andere oplossingen maar dan heb je ook meer ruimte nodig.

Wil je optimale condities voor DX verbindingen op de 20 meter band, denk dan bijvoorbeeld eens aan een verticale dipool van 10 meter op het dak van je huis.

frans balkon

 

Een antenne voor in de stad, een balkon

van 2 meter bij 1 meter

of een Frans balkon

Woon je op een appartement dan zijn er commerciële verticale antennes te koop voor (parttime) montage aan de balustrade van je balkon. De goede zijn niet goedkoop (meer dan € 500,-) en bestrijken dan alleen de amateur banden van 80m tot 2 meter.

Antenne op en frans balkon in de stad

Heb je zelfs geen balkon, denk dan eens aan een telescopische glasvezelhengel van zo’n 6 meter die je (steeds tijdelijk) uit je raam naar buiten kunt steken.

Ben je luisteramateur en ga je niet zenden dan is in deze situatie ook een MLA 30+ die je op een bezemsteel uit het raam steekt een oplossing die veel biedt en lage kosten meebrengt.  

 

 

Aanvullende ontwerpeisen voor onze lange draad antenne

Je wilt alle korte golf banden bestrijken en je hebt geen geld om kapitalen aan antennes te besteden en niet de ruimte om grote antennes te plaatsen.

De antenne moet geschikt zijn om samen te werken met een kristalontvanger, een 0V1 korte golf ontvanger maar ook bijvoorbeeld met een ICOM 7300.

 

Een end fed lange draad antenne voor de kleine tuin

We gaan uit van een tuin van maximaal 6 meter. Een grotere tuin mag natuurlijk maar het hoeft niet. In plaats van een tuin kan het ook een uitbouw of een garagebox zijn die 6 meter daklengte biedt. 

End fed antennes, lange draad antennes zijn ook kant en klaar in de handel verkrijgbaar. Meestal zijn die geschikt voor 2 of 3 korte golf banden. Vaak zijn het halve golf, zogenaamde EFHW Antennes.

Je kunt echter een lange draad antenne veel goedkoper en effectiever zelf maken en je kunt hem geschikt maken voor alle korte golf banden van 1-30MHz.  Lange draad antennes die je in de handel ziet en die hetzelfde beloven kunnen die beloftes bijna nooit waarmaken.

Waarom niet?

Lees even met me mee en je gaat het zien.

 

 

De lange draad antenne

 

14,2 meter Lange Draad Antenne

 

Zoals je op de afbeelding ziet heb je niet eens een tuin van 6 meter nodig! Met een tuin van 5 meter kan het ook.

Je ziet dat de antenne met twee stukken Polypropyleen touw van de bouwmarkt ruim een meter van het huis af wordt gehouden. Dat biedt voordelen doordat stoorsignalen vanuit je huis nu minder makkelijk bij je antenne kunnen komen.

Dus als je een tuin van 8 meter hebt, nut dat dan uit en houd je antenne 3 meter van je huis en/of andere gebouwen af.

Je ziet verder dat de antenne een hoek van 90 graden maakt. Dat zorgt er voor dat je uit alle windstreken signalen kunt ontvangen. Alleen een rechte draad ontvangt weinig of niets van stations die in zijn lengterichting liggen.

De draden zijn ook nog schuin aflopend gemonteerd en dat zorgt ervoor dat ook amateur stations die verticaal gepolariseerd uitzenden beter ontvangen worden dan op een horizontale lange draad antenne. 

Je ziet dat deze lange draad antenne 14,2 meter lang is. En dat luistert nauw. Maak hem dus niet langer en ook niet korter!

Verderop leg ik uit waarom niet!

 

 

Hoe kun je een lang draad antenne

geschikt maken voor 1-30 MHz?

Laten we eerst even stilstaan bij de antennes die in de handel verkrijgbaar zijn. Want die werken prima hoor alleen wel in een beperkt gebied en meestal heb je er veel ruimte voor nodig. 

Deze antennes zijn zogenaamde afgestemde antennes. Antennes die in resonantie zijn bijvoorbeeld op de 40- en de 20 meterband. Dat is een begaanbare weg. Op de band waar die antenne op is afgestemd levert hij ook de beste prestaties.

Maar je hebt er weinig aan als je de hele korte golf wilt bestrijken.

Wij gaan een antenne aanleggen die juist niet is afgestemd. Niet in resonantie is op geen enkele amateurband en met geen enkele korte golf omroepband.

Met een niet afgestemde antenne, een niet resonante antenne, een antenne die dus op geen enkele amateur of omroepband is afgestemd kun je een veel groter afstembereik realiseren.

 

 

De antenne impedantie van en lange draad antenne

hoe de antenne lengte effect heeft op de antenne impedantie

Bijgaande figuur geeft globaal aan hoe bij een praktijkonderzoek de antenne lengte effect heeft op de antenne impedantie en de (capacitieve) reactantie. 

Een antenne lente van een kwart golflengte zal ongeveer 36 ohm impedantie geven. Die impedantie bestaat vrijwel geheel uit stralingsweerstand.

De capacitieve reactantie zal dan vrijwel 0 ohm zijn.

Een antenne die bijvoorbeeld maar 20% lengte van een kwart golf antenne bezit zal een stralingsweerstand van een procent of twee (minder dan 1 ohm) bezitten. De capacitieve reactantie van de antenne zal dan rond de 1500 ohm zijn.

Bij 50% lengte komen we nog steeds uit op een minimale stralingsweerstand maar de reactantie zakt naar ongeveer 800 ohm. Bij 80% lengte gaan we naar ongeveer 10 ohm stralingsweerstand en ongeveer 500 ohm reactantie.

Wordt de antenne langer dan een kwart golf dan zal de stralingsweerstand oplopen tot maximaal 1200 ohm bij een antenne lengte van een halve golf. De reactantie is in dit gebied inductief.

De impedantie van de antenne is de som (let op! Vectoriaal optellen) van de stralingsweerstand en de reactantie en je begrijpt nu dat die impedantie flink kan verschillen bij verschillende frequenties.   

 

Maar werkt zo’n niet afgestemde antenne wel?

Geeft een niet afgestemde antenne geen grote verliezen?

Ja en nee

Ja. Natuurlijk is een antenne die bijvoorbeeld is afgestemd op de 20 meterband het meest effectief als je specifiek op die band actief wilt zijn.

Nee, de verliezen op een niet afgestemde antenne vallen mee zolang je er maar voor zorgt dat er een goede impedantie aanpassing is. En dat laatste, dat is het geheim dat we gaan oplossen.

En we zijn met deze benadering in goed gezelschap.

Het ARRL Antenna Handbook geeft aan dat resonantie niet echt van het grootste belang is. Veel belangrijker is volgens die handboek een goede afstemming tussen de voedingslijn en de Antenne.

De verliezen in de voedingslijn, aanpassingsunits en Antenne zo laag mogelijk houden gaat daarom in dit project ons voornaamste doel zijn.

 

 

Ter zijde

Er zijn kunststukjes ontwikkeld waardoor een antenne met behulp van zogenaamde traps -een afgestemde kring in de antenne die dienst doet als sperfilter - bruikbaar is voor bijvoorbeeld zowel de 20- als de 40 meterband.

Die traps hebben wel enkele nadelen

Nadelen zijn o.m.:

  1. De traps moeten nauwkeurig worden afgestemd anders blokkeren ze de verkeerde frequentie.
  2. De traps brengen wat gewicht in wat het risico van uitrekken van de antennedraad vergroot waardoor de lengte ervan toeneemt en dus de afstemming wijzigt.
  3. De traps beperken de bandbreedte van je antenne flink doordat ze maar in een smal frequentie spectrum effectief zijn (zie afbeelding met impedantiekromme).
  4. Dit soort antennes zijn superieur op één golflengte maar verder heb je er niets aan.

Antenne Traps, afbeeldingsvoorbeeld van HF Kits

antenna trap voorbeeld HF kits

Een antenne trap is een afstemkring, een spoel en een condensator die zorgen zorgt voor blokkade van een bepaalde frequentie bijvoorbeeld 14MHz (20 meterband).

De antenne krijgt nu een lengte die nodig is voor een afgestemde antenne op de 40 meterband (7 MHz). Dat vraagt een draad van 10 meter (1/4 golflente).

De trap wordt nu halverwege gemonteerd op 5 meter. Stuur je nu een signaal van 7 MHz  de antenne in of wil je die frequentie ontvangen dan wordt de volledige lengte van de 10 meter antenne draad daar voor gebruikt. De afstemkring zal een gering signaal verlies opleveren maar het werkt prima.

Bij het werken op 14MHz zal het filter actief zijn en ziet je ontvanger/zender maar een antenne draad van 5 meter.

Impedantiekromme van een Antenne Trap 

Het werkt heel redelijk op twee banden. Maar voor alle banden van 1 MHz tot 30 MHz krijg je zoiets niet voor elkaar!

 

Een lange draad antenne voor 1- tot 30 MHz

in een tuin van 6 meter

Een end fed antenne voor 1- tot 30 MHz aangelegd in een tuin van 6 meter.  Dat houdt in dat we een draadlengte toepassen die op geen enkele kort golfband in resonantie mag zijn.

Dus wantrouw collega’s en commerciële partijen die reppen over een willekeurige draadlengte die ze in combinatie met 9:1 Unun universeel toepassen.

Want zo’n willekeurige draadlengte kan zomaar resonant op een bepaalde band zijn en daarbij Hoog- of Laagohmig zijn. Daar gaat je Unun aanpassing ‘de boot in’.

Bijgaande tabel geeft een indicatie van waar je in combinatie met onze ontwerpdoelstelling naar moet kijken.

Tabel 1

tabel1 korte golf banden frequenties en antennes

 

Op het eerste gezicht lijkt er veel mogelijk

Maar schijn bedriegt. Bijvoorbeeld 15 meter lijkt een mooie afstand die in het ¼ golfbereik overal ver van af blijft, dus nergens resonantie geeft.

Maar 15 meter geeft resonantie op de golflente van de 15 meterband, op een halve golflengte op de 31 meter band en op ¾ golflengte op de 40 en 41 meterband.

Waarom die resonantie vervelend is?

Voor de OV1 ontvanger is dat niet spannend die kan zich aan veel uiteenlopende antenne impedanties aanpassen.  Maar voor onze gekochte dozen die een aanpassing naar 50 ohm eisen is een te sterk uiteenlopende antenne impedantie, van 20 tot >2000 ohm over de verschillende banden, wel een probleem.

Meestal wordt voor dit soort antennes een UNUN 9:1 als aanpassing toegepast. Maar zo’n aanpassing levert alsnog een spreiding van 2 tot 220 ohm op. De Antenne tuners van de meeste ontvang/zend dozen kunnen zo’n grote spreiding echter niet aan!

 

Dilemma

Daarnaast is er een dilemma. Vanwege onze beperkte ruimte willen we een zo kort mogelijke draad toepassen. Maar om zoveel mogelijk signaal op te kunnen pakken heb je een zo lang mogelijke draad nodig.

In de praktijk blijkt dat als je de 160 meterband negeert, dus gaat voor 3 MHz tot 30 MHz je met een draad van 8 meter 80 cm uit de voeten kunt.

Mijn doel is ook de 160 meterband mee te pikken en dan blijkt 14 meter 60 cm de minimale draadlengte die nergens resoneert.

Onderstaande tabel geeft beide antennes weer waarbij de 14 meter iets is ingekort omdat in de praktijk de benodigde draadlengte steeds net iets korter is dan de berekende draadlengte.

Tabel 2

korte golf banden en antenne impedanties

 

Je ziet ook hier compromissen ontstaan die je wel of niet kunt accepteren. Wil je lekker morse verbindingen kunnen leggen op de Morse band (de 30 meter band is uitsluitend beschikbaar voor Morseverkeer) dan is onze antenne niet de beste keus.

Ook de 20 meterband kan beter.

In dat geval kun je beter een draadlengte van 12,2 meter nemen. Die zal op de meeste amateur banden iets beter functioneren (niet op de 160 meterband).

De reden dat ik voor 14,2 meer kies is omdat ik de omroepbanden mee wil nemen en 12,2 meter resoneert perfect op de 49 meterband.

Voor onze universele korte golf lange draad antenne van 14,2 meter zien we impedanties optreden die variëren van meer dan 1500 ohm tot 36 ohm.

Met deze getallen is duidelijk dat je met een 9:1 Unun (450 naar 50 0hm) vaak mis schiet en zeker geen mooie aanpassing bereikt.

Wat we nodig hebben is een antenne tuner.

 

 

Een Antenne Tuner voor onze lange draad antenne

Er zijn twee tuner oplossingen mogelijk. Gewoon uit de handel en zelf maken. De makkelijkste oplossing is helaas niet voor iedereen toepasbaar.

 

Een commerciële Antenne Tuner voor onze lange draad antenne

Deze antenne tuners zijn zogenaamde automatische antenne tuners. Meestal is de eis bij deze tuners dat je lange draad antenne minimaal 8 meter lang is. Geen probleem in ons geval maar..

 

Zo’n Automatische Antenne Tuner (ATU) is niet toepasbaar voor luisteramateurs

Waarom niet?

 

commerciele antenne tuner voor lange draad antenne

 

Deze Antenne Tuners sluit je aan tussen je zender en de antenne

De tuner gebruikt de energie en de frequentie van je zender om de juiste aanpassing voor je lange draad antenne in te stellen. Dat gebeurt helemaal automatisch.

Een redelijke geprijsde tuner is de CG 3000 voor ongeveer € 300,-. Enige beperking van deze tuner is dat hij 10 watt zendenergie nodig heeft om te kunnen tunen. Daardoor is dee niet geschikt voor zenders met een laag vermogen - QRP operations. Hij heeft een bereik tot en met de 10 meterband.

De ICOM AH-730 is prijziger, ruwweg € 550,- maar heeft slechts 0,3 watt zendsignaal nodig om goed te kunnen tunen. Het bereik van deze tuner gaat tot en met de zes meterband.

 

ATU buiten montage

ATU buiten montage

Beide tuners kun je in de buitenlucht bij het uiteinde van je lange draad antenne aan een wand of op een paal monteren (ze zijn waterdicht) waarna je met een coax de woning binnengaat. Een voedingskabel zorgt teven voor de bediening op afstand.

Hiermee bereik je optimale afstemming tussen de lange draad antenne, de tuner en je transceiver.

Het voordeel van ATU buitenmontage

Bij buitenmontage van je ATU bijvoorbeeld op 2 meter van je woning ga je van hieruit met een coax kabeltje die woning binnen.  Dat heeft als voordeel dat stoorsignalen die in en rondom huis aanwezig zijn minder kans krijgen je radio ontvanger binnen te dringen.

 

 

DIY, zelfbouw Antenne Tuner voor je lange draad antenne

We hebben het in het volgende voorbeeld over een handmatig instelbare antenne tuner voor je lange draad antenne.

De eenvoudigste maar toch effectieve uitvoering is een "L"-netwerk. Z’n L netwerk bestaat uit een condensator en een spoel waarbij de antenne aan de condensatorzijde wordt bevestigd. Deze constructie biedt een goede match voor een antenne belasting met een hoge impedantie.

Zet je die spoel en condensator in serie dan kan zo’n L-C-circuit heel goed een antenne met lage impedantie aanpassen.

Hierbij een schema van zo’n eenvoudig na te bouwen antenne tuner.

 

zelfbouw ATU voor je lange draad antenne

 

Met schakelaar S2 kun je kiezen voor hoogohmige of laagohmige situaties.

Met schakelaar S1 kun je de condensator die aan de antennekant van de spoel zit verplaatsen naar de ontvanger/zender kant. Dat laatste werkt beter als de ontvanger/zender hoogohmig is ten opzichte van de antenne. Een situatie die bij buizen ontvangers en zenders kan voorkomen.

Een klassieke radio afstemcondensator van 35- 350/1000pf kan gebruikt worden voor vermogens tot maximaal 100 Watt.

 

Werken met deze DIY, zelfbouw ATU voor je lange draad antenne

Met deze Antenne Tuner in combinatie met een stuk draad van rum 14 meter ga je gegarandeerd goede resultaten bereiken. En het is de goedkoopste oplossing. Voor luttele Euro’s zet je dit in elkaar.

Een spoel kun je eenvoudige zelf maken

 

Een spoel kun je eenvoudige zelf maken volgens het voorbeeld van deze antennetuner.

Iets duurder kan ook. Zelf vond ik een mooie rolspoel van 32 µH bij Electrodump. Samen met een 3*365pf afstemcondensator van Antique Electronic Supply vormt die een mooie tuner. 

3 maal 365pf

 rolspoel electrodump 32 uH

 

Maar, zoals je weet: Elk voordeel komt met een nadeel. Ook hier is dat zo. Deze antenne tuner ga je niet buiten ophangen. Ook voor de bediening is dat erg onhandig.

Dat betekent dat je de draadantenne bij een raamkozijn moet laten eindigen en dat je de tuner zo dicht mogelijk bij dat raamkozijn moet plaatsen. Afhankelijk van de storingsbronnen in jouw huis kan dat iets meer stoorsignalen in je ontvangstsignaal opleveren.

 

 

Afstemmen met je lange draad antenne en de zelfbouw ATU

Luister je meet een SDR ontvanger zoals de SDR UNO DX dan zul je ook met alleen de lange draad antenne op verschillende banden al de nodige stations ontvangen.

Zet je de zelfbouw ATU ertussen dan zul je zien dat de ontvangstcondities stevig verbeteren, mits je de ATU goed hebt ingesteld.

sdr ontvanger aan je lange draad antenne

 

Met zo’n SDR ben je in het voordeel want als je op het scherm van je PC kijkt zie je snel of bij het draaien aan de knoppen de ontvangen signalen sterker of zwakker worden.

Makkie!

Ook een ontvanger met S-meter (signaal sterkte meter) werkt relatief makkelijk. Gewoon een signaal opzoeken op de band die je wilt beluisteren en daarna de ATU afstemmen op zo hoog mogelijke uitslag van de S-meter

Veel succes met het uitluisteren van de volledige HF banden 😊

 

 

De lange draad antenne en luisteren met eenvoudige ontvangers

Luisteren met een zelfbouw kristalontvanger, een 0V1 of een 1V1 geeft iets meer uitdaging.

Maar je zult zien dat je lange draad antenne verbazingwekkende resultaten geeft!

Dat komt doordat deze ontvangers veel minder gevoelig zijn voor de juiste impedantie van de Antenne en zich ook veel gemakkelijker aanpassen aan die antenne. Zie bijvoorbeeld deze 0V1.

 

Het kan natuurlijk altijd beter

Het kan natuurlijk altijd beter en een ATU helpt zeker om je ontvangstcondities te verbeteren.

Met deze eenvoudige zelfbouw ATU moet je dan wel ‘blind’ zoeken naar een signaal op zowel de ontvanger als de ATU. En voor je het weet verdwaal je in teveel afstemknoppen die allemaal juist moeten staan afgestemd zonder dat je een indicatie hebt waar je moet zijn.

Voor die laatste groep luisteraars bedacht ik een hulpmiddel.

De Automatische ATU voor Luister Amateurs

We zetten een hulpmiddel in elkaar dat er voor zorgt dat een Automatische ATU zoals de hiervoor besproken ICOM op de band wordt ingesteld waarop jij wilt luisteren.

En wil de naar een andere band switchen? Dat gaat heel eenvoudig vanuit de shack terwijl de ATU buiten staat te werken en zonder dat je een zender hebt.

Dat laatste is trouwens voor het beluisteren van de omroep- en andere banden van groot belang want je ICOM of YAESU transceiver schiet dan toch hopeloos te kort.  

Je vindt er hier alles over! Automatische Antenne Tuner voor Luister Amateurs

Veel plezier met je eenvoudige en effectieve lange draad antenne voor de echt kleine tuin.
-
Koos Overbeeke

 

Terug van Lange Draad Antenne naar Antenne’s en Aarde

 

 


Reactie van Site volgers


 

Cees

Lange Draad Antenne en ruis


Hallo. Ik heb een Draadantenne van ca 10meter, aan het eind gevoed met een aanpassing 1:49 kastje. De antenne heeft geen aarding en mijn ontvanger ook niet. Ik gebruik hem alleen voor ontvangen.

Deze antenne heeft veel storende ruis. Is daar iets aan te doen ? Ik heb ook een verticale antenne en een loopantenne. Deze hebben aanmerkelijk minder ruis. Ik luister met de antennes naar de hogemiddengolf en kortegolf tot 30Mhz. Groet. Cees

..Koos

Hallo Cees,

Hoe vrij hangt die lange draad? Andere huizen of gebouwen in de buurt? Het kan namelijk zijn dat je geen ruis hoort maar QRM.

En je ontvanger. Wat is daarvan de ingangsimpedantie? Heeft hij ook een hoogohmige antenne ingang?

Oplossingsopties.

Als het ruis is en geen QRM (geen stoorbronnen in de buurt) zou ik:

  1. De hoogohmige ingang van mijn ontvanger proberen. Is die er niet dan,
  2. die 1:49 vervangen door een 1:9 UNUN. Want bij 10 meter lengte zal de antenne impedantie niet zo hoog zijn dat je 1:49 nodig hebt. Dus heb je nu een misaanpassing.

Is het toch QRM? (Dat kan namelijk heel goed zijn want een loop antenne is daar veel minder gevoelig voor dan een lange draad antennes.)

Dan zou ik de MFJ Noise Canceller inzetten. https://www.classicinternational.eu/toebehoren-apparatuur/filters/ontstoring/mfj-1026/.

Als je geluk hebt werkt dat direct. Het kan zijn dat je een 2 à 3 meter hulp antenne horizontaal moet ophangen naast je lange draad antenne. Ik hoor graag terug wat bij jou de beste oplossing is.

Een Hartelijke Groet, Koos

 

 

 

Je reactie en/of vraag
Vrijwel dagelijks ontvang ik vragen en reacties. Je krijgt altijd antwoord.

Bij publicatie zal alleen een Vraag en Voornaam zichtbaar zijn op de site.


Magic Word?