de radio amateur logo

3000hz filter voor kortegolf zenders
 

 

 

 

3000Hz filter voor kortegolf zenders

 

Voor nieuwe experimenten heb ik een 3000Hz filter voor kortegolf zenders nodig.

Ik begon met onderstaand ontwerp. Dit ontwerp is gebaseerd op een beproefd schema (zie 4500Hz filter). Aan dit schema heb ik enkele componenten toegevoegd met het doel de bandbreedte te beperken tot 3000Hz.. 

Hieronder zie je dit schema.

schema 3000hz filter voor kortegolf zenders

 

 

Een simulatie resultaat

Een simulatie op LTSPICE voor dit 3000Hz filter geeft een aardig resultaat weer.

Het filter geeft aan frequenties hoger dan 3000Hz een demping van minimaal 30dB (1000 maal) ten opzichte van de spraak signalen.

Helaas is dat niet voldoende. In de kortegolf Amateur wereld is een afsnijfrequentie van 2700Hz gebruikelijk.

Daarom en om nog en andere reden (hierover verderop meer info) behoefde dit filter nog enkele verbeteringen. 

Het eindresultaat is dan geweldig. Onderstaande simulatieafbeelding maakt dat resultaat zihtbaar.

 

simulatie resultaat van 3000hz filter voor korte golf zenders

P.s. De stippellijn geeft de mate van faseverschuiving aan die optreed tussen ingang en de uitgang van het filter bij de verschillende frequenties.

 

Te mooi om waar te zijn

In de vorige eeuw werden filters ontworpen voor 600 ohm kanalen. 600 Ohm en 800 ohm waren in die tijd audio impedanties die werden gebruikt in de telefoon techniek. Radio engineers hebben daar oorspronkelijk lang op doorgeborduurd. 

Bij LPAM experimenten merkte ik dat de doorlaatkromme van het filter minder ideaal was als hierboven voorgesteld.

Met behulp van LTspice ontdekte ik dat de voeding en de belasting van dat filter wel ongeveer op die 600 ohm moet uitkomen anders geeft dat filter afwijkingen. 

Heel kritisch is het niet. Tussen 500 en 1500 Ohm krijg je goede resultaten. Maar bij 35k zoals in bovenstaand schema gaat het mis.

Ook moet de ingangscondensator veel groter zijn bij die lage impedanties. 

Hieronder zie je het foute resultaat.

fout resultaat 3000Hz filter

 

Je ziet dat door de onjuiste aanpassing met die eerste triode het signaal enorm wordt gedempt. Daarbij zie je dat de signalen beneden 200Hz en rond de 1000 HZ meer worden gedempt.

 

Rampzalig?

Die 50 dB demping moet je weer compenseren. Geen ramp maar feitelijk niet nodig. Het zwakke signaal is erg gevoelig voor stoorsignalen en 50 & 100 Hz  bromvelden. Dat is heel vervelend.

Nee rampzalig is het niet. Voor spraakuitzendingen op de kortegolf is de geluidskwaliteit die hier uit komt nog prima verstaanbaar. Een radiotje 9 is hiermee wel haalbaar.

Maar waarom het niet goed doen als dat wel kan. Hieronder vind je het aangepaste schema 3.0. Dit schema geeft wel het resultaat dat de bovenste simulatie afbeelding laat zien.  

 

 

Het perfect werkende schema 

Hierbij het schema voor het 3000Hz filter voor kortegolf zenders.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

schema 3000hz filter voor kortegolf zenders 

 

Tot zo ver. Vragen? Opmerkingen, Suggesties. Je kunt ze hieronder kwijt.
-
Koos

 

Terug van 3000Hz filter voor kortegolf zenders naar Zenders

 

 

 

 

 

 

Je reactie en/of vraag
Vrijwel dagelijks ontvang ik vragen en reacties. Je krijgt altijd antwoord.

Bij publicatie zal alleen een Vraag en Voornaam zichtbaar zijn op de site.


Magic Word?