de radio amateur logo

vergelijkende test mla-30

 

 

 

Vergelijkende test MLA-30

In de vergelijkende test MLA-30 is de prestatie van de Koperen Buis MLA-30 op het eerste gezicht spectaculair beter dan de standaard MLA-30.

 

De koperen buis MLA-30 op de middengolf

Op de foto hierboven zie je de SDR Play-DX ontvanger afgestemd op Radio Caroline die sinds 2017 uitzendt vanuit Orford, Zuidoost Engeland, ongeveer 300 km verwijderd van Tilburg. Die uitzendingen zijn nu met een officiële OfCom licentie en een vermogen van 1000 Watt op 648 kHz (mijn ontvanger staat op de foto 200 Hz mis-afgestemd).

De foto’s laten duidelijk zien hoe de koperen buis MLA-30 twee punten signaalwinst (twee S punten is 12 dB is 15 keer zo sterk!) geeft ten opzichte van de standaard MLA-30. Gezien deze cijfers moet de zender in heel Nederland en België goed te ontvangen zijn.

Maar dit terzijde, toch een leuke eerste indruk van de koperen buis MLA-30 prestaties. En ook de eenvoudige antenne switch op het dak bewijst zijn verdienste.

We gaan de HF banden verkennen en vergelijken.

 

Werkwijze

De onderzoekvraag is: is het bouwen van een koperen buis loop van ongeveer 110-120cm doorsnede voor de MLA-30 antenne de moeite waard?

De test is eenvoudig van opzet. Ik stem binnen verschillende korte golf banden af op een zender. Ik neem zowel amateur- als omroepbanden. Ik stem eerst met de koperen buis MLA af op een zender en noteer de ontvangstcondities.

Daarna zet ik de antenneswitch om op de draad MLA antenne en noteer opnieuw de ontvangstcondities. We beginnen op 160 meter en gaan dan stap voor stap naar hogere frequenties.

Beide versies van deze loop antenne zijn uitgerust met een RG58 kabel. Beide antennes staan in dezelfde richting opgesteld.

De koperen buis antenne bleek tijdens de test gevoeliger en daarmee ook gevoeliger voor stoorsignalen van de SolarEdge PV installatie (De zonnepanelen. Aan deze storingen wordt gewerkt. Je kunt dat proces hier volgen). Die zonnepanelen installatie heb ik daarom tijdens deze test uitgezet.

 

 

De 160-meter band

vergelijkende test draadantenne mla 30 versus koperen buis op 160 meterband

 

 

We zien op dit tijdstip van de dag weinig bedrijvigheid op de amateurband (1810-1880). Een sterke Russische legerzender dient daarom maar als referentiepunt.

Het signaal verschil tussen beide antennes is aanzienlijk! Bijna 20 dB!

Het ruisvloer niveauverschil is 5 dB en schommelt rond -110 dB.

De koperen buis MLA-30 is hier net als op de middengolf duidelijk het betere alternatief en de moeite van het bouwen waard. 

 

 

 

Vergelijkende test MLA-30 op de 80-meter band

vergelijkende test draadantenne mla 30 versus copper tube mla 30 op 80 meterband

 

 

We zien hier een sterk Pools amateur station op de 80-meter band. Op deze band lijkt het verschil tussen de draadantenne MLA en de koperen buis MLA minder groot (ongeveer 5 dB).

Toch zien en horen we met de koperen buis MLA-30 veel meer activiteiten op de 80 meterband. Die 5 dB maken wel degelijk een flink verschil.

Het ruisvloer niveauverschil is ook hier ongeveer 5 dB in het nadeel van de koperen buis MLA maar toch weet deze veel meer zwakke stations te vangen. Het ruisvloer niveau schommelt in deze band rond 105.

 

 


Vergelijkende test MLA-30 op de 75-meter band

vergelijkende test mla 30 versus koperen buis mla 30 op de 75 meterband

 

 

We kijken en luisteren naar Radio 292 Internationaal op de 75-meter band. Ook op deze band lijkt het verschil tussen de MLA en de koperen buis MLA minder groot (ongeveer 5 dB)

Maar de koperen buis MLA ziet een aantal zwakke stations die met de draadantenne MLA niet gevangen worden.

In deze band zien we een relatief lage ruisvloer van -115 bij de klassieke MLA en -110 bij de koperen buis MLA (verschil is 5 dB)

  

 


Vergelijkende test MLA-30 op de 49-meter band

vergelijkende test mla 30 versus koperen buis mla 30 op de 49 meterband

 

 

We kijken en luisteren nogmaals naar Radio 292 Internationaal maar nu op de 49-meter band. Het verschil tussen de draadantenne MLA-30 en de koperen buis MLA-30 is hier stevig (bijna 15 dB)!

Het ruisvloerverschil is hier ook groter namelijk 10 dB respectievelijk -105 om -95.

 

 


Vergelijkende test MLA-30 op de 41-meter band

vergelijkende test mla 30 op de 41 meterband

 

 

We kiezen hier weer een sterk station uit voor onze vergelijkende test. Op 7250 kHz luisteren we naar de BBC die met een sterk signaal uitzendt vanuit Moosbrunn (Oostenrijk).

Het meetbaar verschil tussen de draadantenne MLA-30 en de koperen buis MLA-30 is ook hier niet groot, ongeveer 5 dB. Maar ook hier weet de koperen buis MLA meer zwakke signalen te vangen.

Het ruisvloer niveauverschil tussen beide antennes is in deze band weer sterker, ongeveer 12 dB (-108 versus -96).

 

 


Vergelijkende test MLA-30 op de 30-meter band

vergelijkende test mla 30 versus koperen buis mla 30 op de 30 meterband

 

 

Op de 30-meter band lijkt het voordeel van de koperen buis MLA-30 het minst tastbaar. Toch is een verschil waarneembaar in het voordeel van de koperen buis MLA-30.

We zien en horen weinig bedrijvigheid op deze band en vangen een zwak amateurstation. Het verschil tussen de MLA en de koperen buis MLA is ongeveer 4 dB. De koperen buis vangt dit station nog net. De draad antenne vangt hem niet. 

Het ruisvloer niveauverschil is 10db.

 

 

 

De draadantenne MLA-30 versus koperen buis MLA-30 op de 20-meter band

vergelijkende test mla 30 versus copper tube mla 30 op de 20 meterband

 

 

De 20-meter band heeft de naam om een band te zijn voor DX verkeer. Lange afstanden overbruggen dus. Als dat zo is moeten we uit deze vergelijkende test MLA-30 antenne constateren dat dit niet de antennes zijn waarmee je DX verkeer kunt scoren.  

Ook de koperen buis MLA-30 laat weinig bedrijvigheid op deze band zien.

We beluisteren een zwak amateurstation op 14267 kHz Het verschil tussen de MLA en de koperen buis MLA is ongeveer 7 dB

Het ruisvloer niveauverschil is 10 dB namelijk -100 bij de draadantenne MLA en -90 bij de koperen buis MLA.  

 

 


Vergelijkende test MLA-30 op de 10-meter band

spectacular results with the copper tube mla 30 on the 10 meter band

 

 

Op de 10-meter band (28 MHz) zien weer een spectaculair verschil tussen de draadantenne MLA-30 en de koperen buis MLA-30.

Met de draadantenne MLA op 10 meterband lijkt er niets te beleven. Maar met de koperen buis MLA-30 bruist de band ineens van leven. Het verschil is hier bijna 30 dB!

Het ruisvloer niveauverschil is hier een stuk minder. Ongeveer 5 dB (-105 voor de draadantenne MLA en -100 voor de koperen buis MLA.

 

 

Samenvatting van de Vergelijkende test MLA-30

Resultaten en conclusie

Bijzonder is dat op de uitersten van de reikwijdte van deze antenne de voordelen van de koperen buis MLA-30 het grootst zijn.  20 dB signaalwinst onder in de middengolf en zelfs 30 dB winst op de 10-meter band.   

Ook op 160-meter en in de 49-meter band zien we een verschil van 20 dB in het voordeel van de koperen buis loop antenne.

In de tussenliggende banden, de 80, 40, 30 en 20 meter laat de koperen buis MLA-30 een geringere signaalwinst van 5 dB zien. Opvallend is daarbij dat desondanks de koperen buis stations weet te vangen die de draadantenne over het hoofd ziet.

De onderzoekvraag, is het bouwen van de koperen buis loop antenne gebaseerd op de MLA-30 de moeite waard, kunnen we dan ook volmondig met een zeer positief ja beantwoorden.

We zien dat naast een sterker signaal de koperen buis antenne ook meer ruis opvangt. Desondanks kunnen we met de koperen buis meer zwakke stations beluisteren.

 

Is koperen buis MLA-30 geschikt voor DX werk?  

De MLA-30 antenne is zeker geschikt om met weinig kosten de korte golf te verkennen. Voor een paar tientjes beluister je alle banden vanaf 300kHz tot 30MHz.

Je kunt er leuke resultaten mee behalen en zenders uit het alle windstreken, ook sterke zenders van buiten Europa, komen binnen.

Ga je knutselen en bouw je de koperen buis MLA-30 antenne dan neemt het aantal te ontvangen stations enorm toe. Zeker een verdubbeling van het aantal.

Voor het echte DX werk, relatief zwakke amateurstations vanuit andere werelddelen ontvangen, daarvoor moet je omkijken naar een gespecialiseerde antenne voor de band waarop je wilt werken.  

 

Weer werk te doen :-)

Dit resultaat wettigt dat de draad antenne MLA-30 die nu op een rotor staat, draaibaar is vanuit de shack, vervangen kan worden door de koperen buis MLA-30
-
Koos Overbeeke

 

Terug van Vergelijkende test MLA-30 naar de Radio Amateur Antennes en Aarde

 

 

Een vraag of opmerking over deze vergelijkende test MLA-30? Je collega amateurs en ik horen graag van je. Plaats hem nu hieronder :-)

 

 

Je reactie en/of vraag
Vrijwel dagelijks ontvang ik vragen en reacties. Je krijgt altijd antwoord.

Bij publicatie zal alleen een Vraag en Voornaam zichtbaar zijn op de site.


Magic Word?