DIY Audio Compressor met Fairchild 670 technologie

 

 

 

 

 

DIY Audio Compressor met Fairchild 670 technologie

Een DIY Audio Compressor, een eenvoudige uitvoering van de Fairchild 670 is mijn projectdoel.

Een eenvoudige uitvoering want dit legendarische beest uit de jaren ‘60 heeft in stereo uitvoering een circuit van 20 zorgvuldig op elkaar afgestemde buizen en een reeks van 14 transformatoren.

De Fairchild 670 compressor heeft het geluid van meer hits gevormd dan enig ander stuk audio uitrusting in de muziekgeschiedenis.

Die technologie ga ik uitproberen. De belofte is een vervormingsvrije compressor :-).

De eerste uitdaging is een passende balanstransformator vinden met primair minimaal 2*10K impedantie.


 

Fairchild technologie zeer effectief

Fairchild gebruikt net als wij in onze LPAM Audio dynamiek Compressor een gelijkgericht geluidssignaal om de compressor aan te sturen.

Fairchild gebruikt daarvoor in alle eenvoud net als wij vier diodes in een brugschakeling. Maar Fairchild gebruikt geen condensatoren om die gelijkspanning rimpelloos en piekloos te maken.

Er worden wat condensatortjes in serie met weerstanden gebruikt om de attack time instelbaar te maken maar in termen van gelijkspanning afvlakken mag dat geen naam hebben.

Fairchild maakt zelfs van de rimpelingen en pieken in het gelijkgerichte geluidssignaal gebruik om die rimpelingen en pieken te dempen in het uitgangssignaal. Dat doen ze zonder dat die rimpelingen en pieken vervorming veroorzaken in het eindsignaal.

Hoe lukt ze dat?

Als je het weet zie je hoe eenvoudig en effectief het is en denk je: Waarom heb ik dat zelf niet bedacht 😉.

 

 

Eerste proefopstelling van deze DIY Audio Compressor

 Klik op afbeelding voor grotere weergave

eerste proefopstelling van de DIY Audio Compressor met Fairchild Technologie

 

 

Het geheim van deze schakeling

Het geheim van deze schakeling zit hem in de push-pull eindversterker.

De eerste triode fungeert als fasedraaier voor die eindversterker. Het geluidssignaal wordt aan de anode afgenomen en naar een eindbuis gebracht. Van de kathode wordt een even zo sterk signaal maar dan in tegenfase aan het anode signaal afgenomen en naar de andere eindbuis gebracht.

Beide eindbuissignalen tellen doordat ze in tegenfase aan elkaar zijn bij elkaar op in de eindtransformator.

Tot zover is er niets bijzonders aan de hand. Deze zogenaamde push-pull schakeling is alom bekend en wordt onnoemlijk veel toegepast. Ook vandaag nog in transistor schakelingen.

 

 

De truc van deze DIY Audio Compressor

De tweede triode versterkt het ingangssignaal waarna het gelijkgericht wordt om als stuurspanning in de compressor te kunnen gebruiken.

Deze schakeling is gelijk aan die in de Audio Dynamiek Compressor voor Middengolf Zenders - LPAM. Alleen is de uitgangsspanning nu een stuk lager. In principe hebben we maar een volt of 10 stuurspanning nodig. Of dat ook zo gaat werken is spannend en gaan we zien.

We gebruiken nu de negatieve uitgang van de gelijkricht brugschakeling als stuursignaal en hangen dat aan het stuurrooster van de eindbuizen. Het beoogde effect is, hoe harder het geluidssignaal des te hogere negatieve spanning op het stuurrooster waardoor deze buizen dus afgeknepen worden en minder vermogen aan de eindtrafo afgeven.

Het mooie is nu dat die gelijkspanning maar beperkt is afgevlakt en dus nog rimpelingen en signaalpieken van het geluidssignaal bevat. Die rimpelingen dringen zo dus door in het signaal dat de eindbuizen versterken.

In de Audio Dynamiek Compressor voor Middengolfzenders zagen we dat dit verschijnsel voor flinke vervorming van het uitgangssignaal kan zorgen.

Maar in de Push-Pull versterkertrap van deze DIY Audio Compressor treedt die vervorming niet op! Hoe dat kan?

 

De eindtransformator

De eindtransformator van deze DIY Audio Compressor ontvangt van de twee eindbuizen twee tegengestelde spanningen. Als de ene buis een positieve puls geeft, geeft de andere buis een negatieve puls.

De totale wisselspanning tussen die twee anodes, dus op die transformator is daardoor twee keer zo hoog als één buis zou kunnen afgeven.

Dat resulteert ook in een twee keer zo sterk signaal aan de secundaire kant van de trafo.

 

De rimpels en pieken die vanuit de side chain aan de stuurroosters van de eindbuizen worden aangevoerd zijn voor beide buizen precies gelijk en in fase.

Dat betekent dat ze versterkt maar nog steeds gelijk en in fase bij de uitgangstrafo aankomen. Aan beide uiteinden van de transformator komt precies dezelfde spanning aan.

Doordat deze spanningen precies gelijk zijn gaat er geen stroom door de transformator lopen. De stoorsignalen heffen elkaar als het ware op. Er vindt geen overdracht plaats naar de secundaire zijde van de trafo.

Tot zover de theorie.

 

Wat gaat de praktijk van deze DIY Audio Compressor ons laten zien?

In ieder geval blijkt uit het voorgaande dat het van cruciaal belang is dat beide eindbuizen precies dezelfde stroom door de transformator sturen. Hierbij kunnen echter verschillen ontstaan door verschil in buizen, condensatoren en weerstanden in de twee helften van de Push Pull schakeling.

Om die reden heb ik trimpotentiometers in de kathodes van de eindbuizen getekend. Indien nodig zou ik hiermee de stroom door beide buizen 100% gelijk moeten kunnen krijgen.  

Verder heb ik ondertussen ontdekt dat de firma Hammond in Canada nog steeds het soort transformatoren levert die je voor dit soort schakelingen nodig hebt. En nl.mouser.com levert die binnen enkele dagen in Nederland.

 

Wordt vervolgd

 

Terug van DIY Audio Compressor naar Zenders

 

 

 

 

 

Jouw reactie en/of vraag
Je persoonlijke gegevens zoals email adres worden niet op de site vermeldt!